Service og montering

Vedlikehold & Service

Hvis man skal ha maksimal effekt av en varmepumpe, er viktig å jevnlig rense filtrene. Det største filteret, som tar de groveste partiklene er viktig å støvsuges jevnlig. De mindre filtrene kan vaskes. Filtrene bør byttes eller vaskes med vann etter behov. Husk også å lese gjennom bruksanvisningen. Maskinen har en rekke innstillinger, som for eksempel gjør det mulig å programmere den til å kjøre ulikt oppvarmingsmønster hver dag i uken. Det er i tillegg til regelmessig vedlikehold viktig for å opprettholde varmepumpas effekt og garanti at det gjennomføres jevnlig service på anlegget. Vi i Varmefokus anbefaler at dette gjøres hvert 2-3 år avhengig av hvordan varmepumpa brukes. Under en service måler vi trykket på anlegget, samt at vi tar av alle plastikkdelene på innedelen slik at vi med spesialsåpe kan rengjøre registeret/radiatoren i innedelen. Vi går også over og ser om det er bevegelige deler som må smøres eller byttes for å sikre en et driftssikkert anlegg.

Plassering & Montering Av Innedel

Innedelen til luft til luft varmepumper bør plasseres i nærheten av der man oppholder seg mest. Innedelen fungerer i praksis som en stor vifteovn som får «billig» varme fra utedelen. Jo nærmere innedelen du befinner deg jo varmere er det. Varmepumpen er en punktoppvarmingskilde og varmen fordeler seg best i boliger med en åpen planløsning. F.eks plasser innedel i en stor gang og blås luften inn mot stue. Selv om innedelen er stillegående, bør du tenke grundig gjennom hvor den skal plasseres med hensyn til både varmefordeling og støy.

Plassering Og Montering Av Utedel

Riktig plassering av utedelen til luft-til-luft-varmepumper er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Det er ikke noe problem å ha litt avstand mellom ute- og innedelen på varmepumpen, Men det er viktig å tenke gjennom hvor rørstrekket mellom de to delene skal gå. De må legges slik at de ikke skades og står i fare for å bli revet ut. Rørstrekket bør være minst 2 meter langt, og maks 15/20 avhengig av maskin. Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør helst ikke festes til husets kledning, men plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Det er også viktig at det monteres vibrasjonsdempere. Fra varmepumpens inne- og utedel vil det være noe lyd. Dette vil i utgangspunktet ikke være sjenerende om du finner en hensiktsmessig plassering. Du bør unngå å plassere varmepumpens utedel nært soveromsvinduet eller inntil naboens bolig. Hvis du bor i rekkehus eller leilighet, bør du være ekstra oppmerksom på plassering av utedelen. Det er en fordel (men ikke nødvendig) å skjerme utedelen mot nedbør og vind med for eksempel et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus. Det er dessuten viktig at utedelen ikke er montert for lavt. Om vinteren vil kondens fra utedelen til varmepumpen dryppe ned på bakken og fryse. Hvis avstanden fra bakken ikke er stor nok, vil issvullen raskt kunne vokse opp i maskinen og ødelegge den.

Sertifisering

Det er i dag et krav om at alle som arbeider med varmepumper og klimagasser, skal være sertifiserte for jobben. Uansett type og størrelse. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs regelverk for å redusere utslipp av drivhusgasser som bidrar til global oppvarming. Første bud når du skal installere varmepumpe, er derfor å forsikre deg om at den som gjør dette er sertifisert for å jobbe med produkter som inneholder HFK-gasser. Husk at du ber om å få se sertifiseringsbevis før du aksepterer tilbudet! Be derfor selger eller montør om å legge frem F-gass sertifikat som
viser at de er sertifiserte for å utføre denne type jobb. Både firma og montøren som utfører jobben skal inneha dette sertifikatet.